Tuesday, December 31, 2019

Tiếng mẹ gọi

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Trình bày: Vân Anh

Tưởng Niệm

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Tác giả trình bày

Rồi cũng có ngày

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Trình bày: Việt Dzũng

Chùa xưa

Thơ: Thượng Tọa Thích Tịnh Đức
Phổ nhạc: Huỳnh Công Ánh
Tác giả trình

Tâm tình với cựu tù nhân chính trị *ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh*

Đài truyền hình SBTN Texas *Thu Nga* thực hiện

Sơn Hà Nguy Biến

Huỳnh Công Ánh và những sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hải ngoại

Ba con là lính Việt Nam Cộng Hòa

Huỳnh Công Ánh và những sinh hoạt cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại

Anh bắc Thái Bình em nam Xuân Lộc

Nhạc và lời: Huỳnh Công ÁnhSunday, December 29, 2019

Anh em chúng tôi

Thơ: Nguyễn Mạnh An Dân
Nhạc: Huỳnh Công ÁnhMẹ là thơ nên đất nước sẽ hồi sinh

Thơ: Trần Trung Đạo
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

Tuổi trẻ Hồng Kông

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Nguồn hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Saturday, December 28, 2019

Tuổi trẻ Hồng Kông

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Trình bày: Hà Lan Phương
Hà Lan Phương

Tin nhắn cuối cùng gửi mẹ

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh *Phỏng theo tin chắn cuối cùng gửi mẹ của Phạm Thị Trà My tại Anh Quốc, trước khi tử nạn trong thùng đông Lạnh vượt biên tìm tự do thóat khỏi gông cùm của cộng Sản Việt Nam*
Trình bày: Hà Lan Phương
Hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

Friday, December 27, 2019

Tin nhắn cuối cùng

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh (Phỏng theo tin nhắn cuối cùng gửi mẹ của Phạm Thị Trà My trước khi từ trần trong thùng đông lạnh vượt biên qua Anh Quốc tìm tự do)Tuổi trẻ Hồng Kông

Nhạc và lời: Huỳnh Công ÁnhMẹ và mùa xuân

Nhạc và lời: Huỳnh Công Ánh


Ta còn nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Wednesday, December 25, 2019

Trại tù chiều cuối năm

Nhạc và lời: Quang Ngọc
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Hướng dẫn Post MP3

1- Copy toàn bộ text bên dưới xong paste vào ô post bài
2- Thay chữ Elvis Phương bằng tên người hát
3- Thay nguồn https://www.dropbox.com/s/q1e76jmw99zbbho/Vao%20Ha%20-%20Elvis%20Phuong%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3?dl=1 bằng nguồn MP3 muốn post xong Publish là xong.
 Nhớ để text ở HTML
Các bạn có thể post thêm hình ảnh bên dưới nếu muốn bằng cách click vào ô hình nhỏ bên trên xong chọn hình đã save trong máy vi tính


Phần text copy: Paste để ở HTML

<blockquote class="pullquote" style="background-color: #f9cb9c; clear: both; float: left; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: small; margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 2px; width: 300px;">
<div style="line-height: 20px; margin-bottom: 1px;">
<span style="color: black;">Elvis Phương
<br />
<audio controls="controls">
<source src="
https://www.dropbox.com/s/q1e76jmw99zbbho/Vao%20Ha%20-%20Elvis%20Phuong%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3?dl=1" type="audio/mpeg"></source>
</audio>
</span></div>
</blockquote>

Mẹ và mùa xuân

Nhạc và Lời: Huỳnh Công Ánh
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương


Hà Lan Phương Phương

Hình ảnh & Sinh hoạt


Tuesday, December 24, 2019

Ta còn nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương