Wednesday, December 25, 2019

Hướng dẫn Post MP3

1- Copy toàn bộ text bên dưới xong paste vào ô post bài
2- Thay chữ Elvis Phương bằng tên người hát
3- Thay nguồn https://www.dropbox.com/s/q1e76jmw99zbbho/Vao%20Ha%20-%20Elvis%20Phuong%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3?dl=1 bằng nguồn MP3 muốn post xong Publish là xong.
 Nhớ để text ở HTML
Các bạn có thể post thêm hình ảnh bên dưới nếu muốn bằng cách click vào ô hình nhỏ bên trên xong chọn hình đã save trong máy vi tính


Phần text copy: Paste để ở HTML

<blockquote class="pullquote" style="background-color: #f9cb9c; clear: both; float: left; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: small; margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 2px; width: 300px;">
<div style="line-height: 20px; margin-bottom: 1px;">
<span style="color: black;">Elvis Phương
<br />
<audio controls="controls">
<source src="
https://www.dropbox.com/s/q1e76jmw99zbbho/Vao%20Ha%20-%20Elvis%20Phuong%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3?dl=1" type="audio/mpeg"></source>
</audio>
</span></div>
</blockquote>

No comments:

Post a Comment