Wednesday, December 25, 2019

Mẹ và mùa xuân

Nhạc và Lời: Huỳnh Công Ánh
Đệm nhạc: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương


Hà Lan Phương Phương

1 comment:

  1. Hình cầm đàn nhìn rất nghệ thuật
    Cảm ơn nhạc sĩ H.C. Ánh

    ReplyDelete