Friday, December 27, 2019

Tin nhắn cuối cùng

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh (Phỏng theo tin nhắn cuối cùng gửi mẹ của Phạm Thị Trà My trước khi từ trần trong thùng đông lạnh vượt biên qua Anh Quốc tìm tự do)No comments:

Post a Comment