Sunday, December 29, 2019

Tuổi trẻ Hồng Kông

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Nguồn hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment