Friday, January 24, 2020

Chúc mừng năm mới

Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và mọi điều như ý
Chùa xưa

Thơ: Thượng Tọa: Thích Tịnh Đức
Phổ nhạc: Huỳnh Công Ánh


Wednesday, January 22, 2020

Mưa viễn xứ

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Thực hiện clip: Nguyễn Hải / Hình ảnh Internet

Trình bày: Hà Lan Phương

Mưa viễn xứ

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải


Friday, January 10, 2020

Tổ quốc

Tâm tình với Huỳnh Công Ánh (Đài truyền hình SBTN) Thu Nga phỏng vấn
Tác giả trình bày

Chống Việt gian diệt giặc Tầu

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh
Tác giả trình bày

Đất nước mình sắp mất

Nhạc và lời: Huỳnh Công Ánh
Tác Giả trình bày

Vượt tù vượt biển

Hồi ký phần 2

Vượt tù vượt biển

Hồi ký phần 1

Bạn tôi

Nhạc và lời: Huỳnh Ciông ÁnhBạn và tiền

Nhạc và lời: Huỳnh Công ÁnhThursday, January 9, 2020

Bài ca cảm ơn

Nhạc và lời: Huỳnh Công Ánh
(Viết để riêng tặng ông Robert L. Funseth)
Senior Deputy Assistant Secretary of State