Tuesday, December 22, 2020

Hạnh ngộ bên trời

 Nhạc & Lời: Huỳnh Công Ánh

Viết tặng: Hạnh, Thanh, Hằng, Đào, Mỹ Anh, Sear Trang, Bằng, Thầy cha Đôn

Ngày hạnh ngộ May/25/2019
No comments:

Post a Comment