Sunday, January 17, 2021

Ngàn năm vẫn chờ

Nhạc & Lời: Huỳnh Công Ánh

Viết để tặng BS Trần Văn Thuần
No comments:

Post a Comment